Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

vpd_EASD_sofinanciranje_logotipi

Aktivna udeležba na poslovnem dogodku European Association for the Study of Diabetes, 53 Annual Meeting 2017, je bila sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje pa je Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije).

Naziv operacije: EASD 2017

Namen operacije

Namen operacije je aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku European Association for the Study of Diabetes, Lizbona, Portugalska, predvsem z namenom predstavitve  proizvodov in dosežkov mednarodni strokovni javnosti na področju zdravljenja diabetesa oziroma sladkorne bolezni , z  možnostjo iskanja potencialnih oblik poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, s ciljem povečati mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetja.

Cilji operacije

Z aktivno udeležbo na poslovnem dogodku EASD 2017 želimo doseči sledeče cilje: en obetaven poslovni stik in predstavitev vseh sedem artiklov iz skupine 3in1. in 2in1. Smart Solution.

Rezultati operacije

  • vzpostavili smo en obetaven poslovni stik in
  • predstavili vseh sedem artiklov iz skupine 3in1. in 2in1. Smart solution